Sikker e-mail

Sikker e-mail er ikke aktivt understøttet i MitID Erhverv. Der er dog mulighed for at hente certifikater, som I kan anvende til at sende sikre e-mails til fx samarbejdspartnere og kollegaer.


OBS - der er ikke vejledninger om opsætning og brug af sikker e-mail i MitID Erhverv, og vi yder ikke support til opsætning af sikker e-mail. 


Hvilke certifikater skal I bruge til sikker e-mail?


I krypterer og signerer med et bruger- eller organisationscertifikat, der er udstedt i MitID Erhverv.


  • Hvis en bruger skal kunne sende sikre e-mails, skal I tilføje et brugercertifikatet til brugerens profil. I tilføjer certifikatet i MitID Erhverv. Det kan I gøre, når I er tilsluttet MitID Erhverv
  • Hvis I har en fælles postkasseløsning, hvor I ønsker at modtage sikre e-mails, skal I bruge et organisationscertifikat. Det kan I også udstede i MitID Erhverv


Læs vejledninger til, hvordan I udsteder certifikater i MitID Erhverv


Hvad skal I tage stilling til?


Vi anbefaler, at I tager stilling til:

  • Hvem i organisationen, der skal bruge sikker e-mail. De pågældende brugerprofiler skal have et brugercertifikat. Brugerens forhenværende MOCES-certifikater fra NemID medarbejdersignatur er ikke længere gyldige.
  • Hvilke fælles postkasseløsninger, der skal bruge sikker e-mail. For hver postkasseløsning skal I skifte fra den virksomhedssignatur, I har anvendt under NemID medarbejdersignatur, til et organisationscertifikat. 

Test sikker e-mail i jeres mailklient


Vi anbefaler, at I tester, at sikker e-mail fungerer i jeres mailklient med de certifikattyper, som MitID Erhverv udsteder.


I kan udstede testcertifikater i integrationstestmiljøet. Når I har testcertifikatet, installerer I det i mailklienten på jeres computer. I kan nu teste, om I kan sende og modtage krypterede e-mails.Gå til vejledning omkring testorganisation i integrationstestmiljøet