Sådan logger I ind med MitID Erhverv

Med MitID Erhverv er der forskellige muligheder, når I skal logge på og skrive under digitalt på vegne af jeres organisation. I vælger selv den løsning, der passer bedst til jer.


Se video: Sådan logger I ind med MitID Erhverv (kort version)

Billede af login med MitID app

Anvend privat MitID til at logge ind

Så behøver man som bruger kun dét ene MitID - både når man logger ind som privatperson og erhvervsbruger

Med MitID Erhverv er det muligt at anvende sit private MitID, når man agerer digitalt på vegne af sin virksomhed eller forening. Man anvender sit private bruger-ID og private MitID identifikationsmiddel fx MitID app eller kodeviser, når der skal logges ind eller skrives under digitalt på vegne af organisationen.

På den måde kan man nøjes med ét MitID i stedet for at anvende ét til privat brug og ét til erhvervsbrug.

Det er nødvendigt, at både organisationen og den enkelte bruger i organisationen accepterer anvendelse af privat MitID. 

Det er organisationsadministratoren, der vælger, om organisationen accepterer brug af privat MitID. Det sker, når organisationen sættes op til MitID Erhverv. Den enkelte bruger kan acceptere at anvende sit private MitID, når brugeren aktiverer sig.

Læs mere om opsætning til MitID Erhverv 


Når man logger ind på fx Digital Post er det let at vælge, om man logger på som privatperson eller i erhvervssammenhæng. Når man har tastet sit private bruger-ID og swipet med MitID appen, kan man på en oversigt vælge, om man vil fortsætte som privatperson eller som erhvervsbruger på vegne af sin organisation.

Læs vejledning til, hvordan du logger ind med MitID

Privat data holdes helt adskilt fra organisationens data

Når man bruger sit private MitID i erhvervssammenhæng, er de to identiteter bag, altså erhvervsidentiteten og den private identitet, altid adskilt. Der sker altså ingen sammenblanding af erhvervsidentiteten og den private identitet, når man anvender sit private MitID på vegne af sin virksomhed eller forening.

Anvend privat NemID, indtil NemID lukker

Hvis en bruger anvender sit private MitID på vegne af organisationen, kan brugeren samtidigt anvende sit private NemID. Man kan anvende sit private NemID side om side med sit MitID, indtil NemID lukker. 

Vær opmærksom på, at det ikke er alle brugere, som kan benytte sit private NemID. Det kræver, at brugerens NemID er registreret korrekt med opdaterede ID-oplysninger.

Vi anbefaler derfor, at man som udgangspunkt anvender sit private MitID fremfor NemID.

Anvend et særskilt MitID til erhvervsbrug til at logge ind

Så har man som bruger ét MitID til privat brug og ét MitID til erhvervsbrug

Det er muligt at anvende et særskilt MitID på vegne af virksomheden eller foreningen. 

Med et særskilt MitID til erhvervsbrug har man et MitID Erhverv bruger-ID og særskilt MitID identifikationsmiddel fx en MitID app, som kun kan anvendes til erhvervsbrug.

Det særskilte MitID identifikationsmiddel kan være en MitID app, kodeviser, kodeoplæser eller chip. Alt efter hvad den enkelte organisation vælger at tilbyde, at brugerne kan anvende.

Hvis man ønsker at anvende MitID appen som særskilt identifikationsmiddel, kan man gøre det på to måder:

  • Eksisterende MitID app fx på privattelefonen
    Man kan tilføje sin erhvervsbruger til en eksisterende MitID app fx sin MitID app på privattelefonen. På den måde har man både sin private bruger og erhvervsbruger i samme MitID app. De to brugere er helt adskilt i MitID appen og har hver deres PIN-kode. Bemærk! Hvis man har flere brugere i samme MitID app, kan biometrien i appen ikke anvendes. Det betyder, at man ikke kan anvende face-ID eller fingeraftryk, når man godkender med appen. I stedet skal PIN-kode anvendes, når man godkender med MitID-appen. Man har en PIN-kode for hver bruger, man har i MitID appen. Det er ikke muligt at have to MitID apps på samme telefon.
  • Ny MitID app fx på arbejdstelefonen
    Erhvervsbrugeren kan også tilføjes til en ny MitID app. Fx hvis man har en arbejdstelefon, som man gerne vil have MitID appen på. MitID appen skal først downloades, hvorefter erhvervsbrugeren kan tilføjes hertil.
Forskellige måder at anvende MitID appen i erhvervssammenhæng

Se video: Sådan logger I ind med MitID Erhverv (lang version)
Privat eller særskilt MitID

MitID identifikationsmidler

Et MitID identifikationsmiddel er en MitID app, kodeviser, kodeoplæser eller chip. Alle brugere skal have et MitID identifikationsmiddel fx en MitID app, for at kunne logge ind eller skrive under digitalt på vegne af en virksomhed eller forening.

Ofte stillede spørgsmål

Få svar på de spørgsmål, som andre brugere ofte spørger om

Ja, du kan godt anvende din private MitID app, når du skal logge ind eller skrive under digitalt på vegne af din organisation. Det kræver, at både du og din organisation accepterer brug af privat MitID.

Hvis du eller din organisation ikke accepterer brug af privat MitID, skal du have et særskilt MitID til erhvervsbrug i stedet for. 

Ja, selvom du anvender et særskilt MitID til erhvervsbrug fx når du skal logge ind eller indberette barsel, kan du anvende din private telefon. Det gør du ved at tilføje din erhvervsbruger til den MitID app, du anvender privat. Du kan ikke have to MitID apps på samme telefon. 

Når du tilføjer din erhvervsbruger til din MitID app slås biometrien fra i din MitID app. Det betyder, at du ikke kan anvende face-ID eller fingeraftryk, når du godkender med appen. I stedet for skal du anvende PIN-kode for henholdsvis din private bruger og erhvervsbruger.

I så fald vil du skulle spærre din MitID app, indtil du eventuelt har fundet din telefon igen.

Anvender du din private MitID app til at logge ind på vegne af organisationen?

Så kan du spærre dit MitID ved at logge på mitid.dk. Her kan du se alle de MitID identifikationsmidler, du anvender privat. Hvis du anvender dit private MitID på vegne af organisationen, vil du ved at spærre dit private MitID samtidig spærre for muligheden for at logge ind med dit private MitID på vegne af organisationen.

Læs mere om at spærre dit private MitID på mitid.dk

Anvender du et særskilt MitID til erhvervsbrug?

Så kan du spærre dit særskilte MitID på MitID Erhverv. Du spærrer det ved at tilgå din profil på MitID Erhverv.

Læs mere om, hvordan du spærrer dit særskilte MitID til erhvervsbrug

Som brugeradministrator kan du også spærre et særskilt MitID på vegne af en bruger. Det gør du ved at logge på MitID Erhverv. Du skal åbne den bruger, hvor du skal spærre et MitID identifikationsmiddel. Åbn bjælken Identifikationsmidler. Her kan du spærre et eller flere MitID identifikationsmidler.

Skal du have et nyt MitID identifikationsmiddel?

Det er brugeradministratoren i din organisation, som skal tildele dig et nyt MitID identifikationsmiddel, så du igen kan logge ind på vegne af organisationen.

Anvender du dit private MitID på vegne af din organisation?

Hvis du har glemt bruger-ID'et til dit private MitID, kan du få det oplyst på flere måder. Du kan læse mere om det på mitid.dk.

Læs mere om glemt bruger-ID til dit private MitID

Anvender du et særskilt MitID til erhvervsbrug?

Hvis du har glemt dit bruger-ID, som tilhører dit særskilte MitID, skal din brugeradministrator oprette et nyt særskilt MitID til dig. Kontakt derfor din brugeradministrator, hvis du har glemt dit bruger-ID, som tilhører dit særskilte MitID til erhvervsbrug.
Nej, alle brugere behøver ikke at anvende samme MitID identifikationsmiddel.

Brugerne kan anvende sit private MitID fx sin private MitID app. Det kan de, hvis både organisationen og den enkelte bruger accepterer brug af privat MitID. Brugerne kan også anvende et særskilt MitID, kun til erhvervsbrug. Det kan være en MitID app, kodeviser, kodeoplæser eller chip. 

Det betyder eksempelvis, at én bruger kan logge ind med sit private MitID på vegne af organisationen. En anden bruger kan anvende en særskilt MitID kodeviser, som kun kan anvendes på vegne af organisationen.

Det er op til den enkelte organisation at tage stilling til, hvilke særskilte MitID identifikationsmidler, som brugerne skal kunne anvende. 

En bruger kan også have flere MitID identifikationsmidler at logge ind med fx både en MitID app og en chip.
Ja, i MitID Erhverv kan man tilføje og slette MitID identifikationsmidler for en bruger. Det er brugeradministratoren i organisationen, som kan gøre det.