Rettigheder og erhvervsfuldmagter

I MitID Erhverv kan virksomheder, myndigheder og foreninger tildele rettigheder til deres brugere. Eller tildele en erhvervsfuldmagt til eksterne parter, hvis fx en revisor skal kunne agere digitalt på vegne af organisationen.

Rettigheder

Det kan være nødvendigt at en bruger skal have særlige rettigheder for at udføre specifikke handlinger i nogle digitale selvbetjeningsløsninger. Det er fx nødvendigt, hvis en bruger skal indberette barsel eller sygdom.

Rettighederne bliver tildelt til brugeren i MitID Erhverv. Det er rettighedsadministratoren i MitID Erhverv, som kan tildele rettigheder til brugeren. Som bruger har man også mulighed for selv at søge om rettigheder.

Fx hvis man finder ud af, at man mangler rettighederne undervejs i sit daglige arbejde. Rettighederne bliver først tildelt efter rettighedsadministratoren har godkendt ansøgningen.

Læs vejledning til, hvordan man tildeler rettigheder til brugere

Basispakken indeholder de mest brugte rettigheder og er et godt udgangspunkt for brugere med almindelige, offentlige administrative opgaver. Det findes også mere specifikke rettigheder, som kan tildeles til brugerne.

Hvis flere brugere skal have samme rettigheder, kan man med fordel oprette en brugergruppe. Brugerne samles i brugergruppen, hvorefter man tildeler rettigheden til brugergruppen fremfor den enkelte bruger.

Læs mere om oprettelse af brugergrupper

Erhvervsfuldmagt

Det er muligt at oprette en fuldmagt og på den måde give et andet CVR-nummer adgang til at indberette digitalt på vegne af jeres virksomhed, forening eller myndighed. Fuldmagten gælder til de erhvervsrettede løsninger der kræver særlige rettigheder, fx når der skal indberettes sygdom eller barsel.

I MitID Erhverv er det organisationsadministratoren, som kan oprette en erhvervsfuldmagt. Fuldmagten kan både gives til et CVR-nummer og til en bestemt person hos et CVR-nummer. Det er også muligt for modtageren af fuldmagten at anmode om erhvervsfuldmagt i MitID Erhverv.

Læs vejledning til hvordan man afgiver en erhvervsfuldmagt