Vilkår for MitID Erhverv

Her har du mulighed for at læse vilkår for MitID Erhverv. De enkelte dokumenter åbner i et separat vindue som PDF, der kan downloades.

Nyeste Version (dansk)

Vilkår for Brugerorganisationer i MitID Erhverv - senest opdateret april 2024

Bilag 1 - Vilkår og betingelser for dedikeret MitID til erhvervsbrugere

Bilag 2 - Vilkår OCES brugercertifikater

Bilag 3 - Vilkår OCES organisationscertifikater

Bilag 4 - Vilkår kvalificerede brugersignaturer

Bilag 5 - Vilkår kvalificerede segl

Bilag 6 - Handelsbetingelser fysiske MitID identifikationsmidler

Bilag 7 - Brugerorganisationers anvendelse af Lokal IdP - senest opdateret april 2024

Ændringer i vilkår

Den 17. april 2024 er der offentliggjort opdaterede vilkår for brugerorganisationer (vilkår for brugerorganisationer i MitID Erhverv og tilhørende bilag 7 Vilkår for anvendelse af Lokal IdP). Der er ikke sket ændring til bilag 1-6.

Nærmere om ændringer i vilkår for brugerorganisationer i MitID Erhverv

 • Alle henvisninger til NemID og NemID medarbejdersignatur er fjernet som følge af, at NemID løsningen er lukket.
 • Det er tydeliggjort i punkt 5.1, at administratorer, der som erhvervsbruger er oprettet med pseudonym, vil blive præsenteret med fuldt navn i e-mails og systembeskeder til brugere i brugerorganisationen. Ligeledes er det i punkt 5.2 tydeliggjort, at organisationsadministrator har rettigheder til at lukke for brugerorganisationens tilslutning til MitID Erhverv.
 • Det er indskærpet i punkt 10.8, at brugerorganisationens pligt til rapportering af sikkerhedshændelser omfatter en tilsluttet Lokal IdP, herunder registreringsprocesser anvendt i relation til denne.
 • Rammerne for levering af support, herunder hvilke forhold supporten kan bistå med, er præciseret i punkt 13.
 • Digitaliseringsstyrelsen underretter ikke via MitID Erhverv om nye rettigheder i offentlige digitale selvbetjeningsløsninger. Som følge heraf er punkt 17 justeret.
 • Det er indskærpet i punkt 20.2, at en brugerorganisationen selv er ansvarlig for den identitetssikring, der foretages via en Lokal IdP.
 • Endeligt er det i punkt 22.2 anført, at Digitaliseringsstyrelsen med en rimelig frist kan stille særskilte krav til grønlandske brugerorganisationer begrundet i særlige grønlandske forhold.
 • Ovenstående er suppleret af enkelte præciseringer uden materiel betydning samt korrekturrettelser.

Nærmere om ændringer i bilag 7 Vilkår for anvendelse af Lokal IdP

 • MitID Erhverv understøtter nu, at brugerorganisationer kan signere via Lokal IdP (under anvendelse af lokalt identifikationsmiddel) uden at brugeren forudgående skal være aktiveret via MitID Erhverv. Dette er adresseret i punkt 5.4.2.
 • Muligheden for signering via Lokal IdP har medført, at kravene til revisionserklæring for lokale registreringsprocesser anført i bilag B er opdateret.
 • Ved tilslutning af en brugerorganisation til en full-service Lokal IdP giver den tekniske tilslutning brugerorganisationen mulighed for at foretage en række handlinger, der er reserveret til NSIS-anmeldte Lokale IdP'er. I punkt 4.2.1 indskærpes det hvilke handlinger det ikke er tilladt at foretage ved tilslutning til en full-service Lokal IdP.
 • Ledelseserklæringen vedrørende anvendelse af full-service Lokal IdP i bilag A er opdateret med henblik på at kunne håndtere tilslutning til flere Lokal IdP'er.
 • Krav til audit af brugerorganisationer i punkt 5.4.3.3 er præciseret, således at det nu eksplicit fremgår, at auditprocessen alene omfatter forhold vedrørende lokal identitetssikring.
 • Ovenstående er suppleret af enkelte præciseringer uden materiel betydning samt korrekturrettelser.

Se tidligere versioner