Andre spørgsmål til MitID Erhverv

Det er gratis at anvende MitID Erhverv op til og med 3 medarbejdere. Derefter betaler I for den fjerde og opefter.

Derudover koster nogle MitID identifikationsmidler fx en MitID kodeoplæser eller chip penge, hvis I har behov for at bestille dem. Ligeledes koster certifikater penge at bestille. Det er dog de færreste organisationer, der har behov for certifikater.

Læs mere om priser i MitID Erhverv

Udenlandske brugere kan godt anvende MitID Erhverv. Der er dog særlige omstændigheder, man skal være opmærksom på. 

Læs mere om udenlandske brugere

Det er muligt at tilslutte en organisation med en udenlandsk ledelsesrepræsentant. Det gøres ved, at en anmelder forbereder tilslutningen.

Læs mere om tilslutning til MitID Erhverv via anmelder

Herefter kan en udpeget organisationsadministrator (med et privat MitID og CPR-nummer) stå for den videre opsætning og administration i MitID Erhverv.

Organisationsadministratoren kan fx udpege en eller flere administratorer (med et privat MitID og CPR-nummer) som kan varetage administrative opgaver, indtil det bliver muligt, at oprette og aktivere organisationens udenlandske medarbejdere i MitID Erhverv.

Hvis du som ledelsesrepræsentant har CPR-nummer, men ikke har MitID, skal du kontakte vores support. 

Læse mere om Ledelsesrepræsentant med CPR, men uden privat MitID

Siden den 24. september 2023 har udenlandske brugere kunne anvende et privat MitID uden CPR-nummer.

Det forudsætter, at organisationen, hvor brugeren skal oprettes, er tilsluttet MitID Erhverv. Derfor anbefales det, at I tilslutter jeres organisation så hurtigt som muligt.

Læs mere om udenlandske brugere i MitID Erhverv

(opdateret den 26.10.2023)

Ja, det er muligt for alle grønlandske organisationer at tilslutte sig og anvende MitID Erhverv.

Læs mere om tilslutning