Kom i gang med MitID Erhverv

Du skal tilslutte din virksomhed eller forening til MitID Erhverv, hvis du har brugere som skal agere digitalt på vegne af organisationen fx læse organisationens digitale post, indberette barsel eller sygdom eller logge ind i andre offentlige selvbetjeningsløsninger. 

Hvis du ikke har brugere, men alene selv skal agere digitalt på vegne af din virksomhed eller forening, kan du nøjes med at benytte dit private MitID (MitID privat til erhverv). Du behøver derfor ikke at tilslutte din virksomhed eller forening til MitID Erhverv.

Læs mere, hvis du er i tvivl, om I skal have MitID Erhverv

Det er en ledelsesrepræsentant eller en anmelder fra din virksomhed eller forening, som skal starte tilslutningen af din organisation til MitID Erhverv.

I tilslutningsforløbet skal I underskrive vilkår og udpege en organisationsadministrator, som står for den videre opsætning af jeres organisation i MitID Erhverv. 

Læs mere om, hvordan du får MitID Erhverv   

Hvis din ansøgning om tilslutning til MitID Erhverv er blevet afvist, kan du se årsagen til afvisningen i den mail, du har modtaget. Det kan fx være, at der mangler dokumentation.

Hvis din ansøgning om tilslutning til MitID Erhverv er blevet afvist, skal du foretage tilslutningen på ny.

Det er en ledelsesrepræsentant, som skal tilslutte din virksomhed eller forening til MitID Erhverv. Alternativt kan en anmelder forberede tilslutningen, hvorefter ledelsesrepræsentanten efterfølgende godkender tilslutningsaftalen.

En ledelsesrepræsentant i en virksomhed er et medlem af ledelsen. Det vil typisk være en fuldt ansvarlig deltager (ejer af personligt ejet virksomhed), en direktør eller et medlem af direktion eller bestyrelse.

Almindelige foreninger og frivillige foreninger kan registrere en foreningsrepræsentant, som også fungerer som ledelsesrepræsentant.

På CVR.dk kan du se ledelsesrepræsentant(er) i bjælken 'Tegningsregel, personkreds og revisor' og for foreninger i bjælken 'Foreningsrepræsentant'. Hvis bjælken mangler, er der ikke registreret en ledelsesrepræsentant.

Se den registrerede personkreds på CVR.dk

Se hvilke roller, der udgør ledelsesrepræsentanter i forskellige organisationer
Du registrerer en ledelsesrepræsentant i CVR.dk.

Start selvbetjeningsløsning til registrering af ledelsesrepræsentant

Langt de fleste organisationer vil opleve, at det digitale tilslutningsforløb i MitID Erhverv kan gennemføres automatisk, hvis organisationen har registreret en ledelsesrepræsentant i CVR. Dette gælder særligt for foreninger, enkeltmandsvirksomheder, APS, A/S, kommandit- og andelsselskaber.

Det betyder, at tilslutningsforløbet kan gennemføres hurtigere og nemmere, hvis I har en ledelsesrepræsentant registreret. Hvis ledelsesrepræsentanten ikke fremgår af CVR, skal personens tilknytning til selskabet dokumenteres, for at tilslutningen kan godkendes. Derfor medfører det længere sagsbehandlingstid, når der ikke er registreret en ledelsesrepræsentant.

Nogle typer organisationer, kan ikke registrere en ledelsesrepræsentant, og vil derfor skulle indsende dokumentation.

En anmelder er en person i organisationen, som ikke er ledelsesrepræsentant. En anmelder kan være hvem som helst i virksomheden eller foreningen, som skal hjælpe til med at tilslutte organisationen til MitID Erhverv.

En anmelder kan fx være en person med administrative opgaver i organisationen. Fx kan det være én, der er NemID administrator i dag, som også skal være være administrator i MitID Erhverv fremover.

Anmelderen kan ikke tilslutte organisationen til MitID Erhverv alene, men kan hjælpe med at forberede tilslutningen, så ledelsesrepræsentanten udelukkende skal underskrive tilslutningsaftalen med sit MitID.

Når du logger på MitID Erhverv første gang, skal du bruge dit private MitID. Det skal du, for at løsningen kan være sikker på, at det er dig, som logger ind.

At logge ind med dit private MitID kan sammenlignes med at møde fysisk op i borgerservice for at få et pas, eller at du skal vise identifikation, når du starter på en ny arbejdsplads.

Som organisationsadministrator skal du vælge, hvordan brugerne i din virksomhed eller forening skal logge ind. Der er forskellige muligheder, alt efter hvad jeres behov er.

Du sætter rammerne for, hvad en brugeradministrator i din organisation kan tildele brugerne efterfølgende.

Når du anvender dit private MitID, bruger du samme MitID (bruger-ID og identifikationsmiddel fx MitID app), når du logger ind som privat person og erhvervsbruger.

Når du anvender et særskilt MitID, har du ét MitID til privatbrug og ét særskilt til erhvervsbrug. Når du anvender et særskilt MitID, har du et særskilt bruger-ID, som du kun anvender, når du logger ind på vegne af din virksomhed eller forening.

Læs mere om, hvordan I logger ind med MitID Erhverv

Nej, alle brugere behøver ikke at anvende samme type MitID identifikationsmiddel.

Brugerne kan anvende sit private MitID fx sin private MitID app. Det kan de, hvis både organisationen og den enkelte bruger accepterer brug af privat MitID. Brugerne kan også anvende et særskilt MitID, kun til erhvervsbrug. Det kan være en MitID app, kodeviser, kodeoplæser eller chip. 

Det betyder eksempelvis, at én bruger kan logge ind med sit private MitID på vegne af organisationen. En anden bruger kan anvende et særskilt MitID, som kun kan anvendes på vegne af organisationen.

Det er op til den enkelte organisation at tage stilling til, hvilke særskilte MitID identifikationsmidler, som brugerne skal kunne anvende. Fx MitID app, chip, kodeviser eller kodeoplæser.

Læs mere om, hvordan I logger ind med MitID Erhverv