Organisationer med udenlandske medarbejdere

Gå tilbage til Support

Her kan I finde information om, hvordan I kan oprette udenlandske medarbejdere som brugere i MitID Erhverv.

Udenlandske brugere i MitID Erhverv er brugere, som ikke har et dansk CPR-nummer, men har brug for at agere digitalt med MitID på vegne af en dansk organisation i danske selvbetjeningsløsninger.

Organisationen skal være tilsluttet MitID Erhverv.

Desuden kræver det følgende:

 1. Den udenlandske medarbejder anskaffer sig et privat MitID uden CPR-nummer på sikringsniveau betydelig. Det er det sikringsniveau, som MitID Erhverv kræver.
 2. En brugeradministrator opretter medarbejderen som bruger i MitID Erhverv.
 3. Den enkelte medarbejder skal aktivere sig i MitID Erhverv.

OBS!

Få udenlandske borgere oplever vanskeligheder med at scanne deres pas/ID-kort korrekt, når de skal aktivere deres private MitID uden CPR-nummer i MitID app.

Hvis jeres medarbejdere ikke kan scanne deres pas/ID-kort korrekt i MitID appen, kan de for nuværende ikke oprettes som brugere i MitID Erhverv. De kan heller ikke oprettes ved fysisk fremmøde i Borgerservice i en kommune i Danmark. Dette skyldes, at det private MitID uden CPR-nummer, som kan oprettes ved at møde fysisk op i Borgerservice i en kommune, ikke lever op til MitID Erhvervs sikkerhedskrav.

Dette kan blive muligt på et senere tidspunkt. Hold jer orienteret her på siden.

1. Den udenlandske medarbejder anskaffer sig et privat MitID uden CPR-nummer

For at blive oprettet som bruger i MitID Erhverv forudsætter det, at den udenlandske medarbejder har privat MitID uden CPR-nummer på sikringsniveau betydelig.

Det private MitID kan ikke anvendes til at logge ind på vegne af organisationen. Det private MitID bruges kun én gang til at bekræfte medarbejderens identitet, når brugeren aktiverer sig som bruger i MitID Erhverv.

For at få et privat MitID uden CPR-nummer skal medarbejderen blandt andet have et gyldigt pas eller ID-kort, som indeholder en chip. Medarbejderen skal også have en telefon, som kan scanne pas/ID-kort.

Læs mere i trin 1-3 nedenfor.

Tjek medarbejderens telefon. Det er nødvendigt at have en telefon, som kan scanne medarbejderens pas/ID-kort.

Se tekniske krav til medarbejderens telefon/tablet på MitID.dk

Tjek, at der er chip i medarbejderens pas/ID-kort. Det er nødvendigt, at medarbejderens pas/ID-kort har en chip i sig. Det er chippen, der kan bekræfte, hvem personen er.

Se krav til medarbejderen pas/ID-kort

Tjek, at udløbsdatoen på medarbejderens pas/ID-kort ikke er overskredet.

Når den udenlandske medarbejder ikke har et dansk CPR-nummer, skal medarbejderen have en p-kode. En p-kode er en 8-cifret kode, der bruges til at aktivere sig som bruger i MitID. Udover p-koden skal medarbejderen have et gyldigt pas eller ID-kort, som indeholder en chip.

Medarbejderen skal selv kontakt MitID-supporten på telefon 33 98 00 10 for at få en p-kode. En anden person, fx en administrator i jeres organisation, kan ikke på vegne af medarbejderen ringe til supporten.

Medarbejderen:
 • henter MitID appen der, hvor medarbejderen normalt henter apps (fx App store eller Google Play).
 • åbner appen og start aktivering.
 • indtaster p-kode, som MitID-supporten har oplyst.
 • vælger, om medarbejderen har pas eller ID-kort.
 • bekræfter medarbejderens identitet med pas/ID-kort og ansigtsscan i MitID appen.
 • finder siden med medarbejderens pasfoto, eller siden med oplysninger på medarbejderens ID-kort. Scan koden med oplysninger på medarbejderens pas/ID-kort.
 • aflæser chippen i medarbejderens pas/ID-kort med sin telefon ved at lægge telefonen ovenpå passet/ID-kortet.
 • scanner medarbejderens ansigt med telefonen (i MitID appen) - det er for at sikre, at det faktisk er medarbejderen, der bruger sit pas/ID-kort.
Se en udførlig guide til, hvordan medarbejderen scanner pas/ID-kort og ansigt i MitID appen på MitID.dk

2. En brugeradministrator opretter medarbejderen som bruger i MitID Erhverv

Når den udenlandske medarbejder har anskaffet sig et privat MitID, kan medarbejderen blive oprettet i MitID Erhverv af en brugeradministrator i organisationen.

En brugeradministrator logger på MitID Erhverv.

Log på MitID Erhverv

 • Opret ny bruger: Tryk på "Opret ny bruger" under menupunktet "Brugere" i venstremenuen.
 • Aktivér importeret bruger: Vælg den eller de brugere, som skal aktiveres under menupunktet "Importerede brugere" i venstremenuen. Bemærk, menupunktet "Importerede brugere" vil kun fremkomme, hvis du har oprettet flere brugere på én gang via CSV-fil. Dette hedder brugerimport.

Læs mere om brugerimport vores vejledning til Brugeradministratorer

Indtast medarbejderens informationer, herunder medarbejderens:

 • fulde navn, som det fremgår af brugerens pas
 • fødselsdato
 • e-mailadresse.

Bemærk, hvis medarbejderen har specialtegn i sit navn (fx é, ü), kan disse med fordel oversættes til simpelt karaktersæt (A-Z) af brugeradministratoren, når administratoren indtaster medarbejderens navn. Det betyder, at et Ø fx oversættes til OE. Det minimerer risikoen for fejl ved oprettelse i MitID Erhverv. Medarbejderens navn med oversatte specialtegn kan findes i medarbejderens pas ved at kigge i passets kodelinje på passets fotoside. 

Den udenlandske medarbejder kan ikke bruge sit private MitID til at logge ind med på vegne af organisationen. Vælg derfor, at medarbejderen fremover skal logge ind med et særskilt MitID til erhvervsbrug - og at det skal være en MitID app. 

Hvis I eller medarbejderen selv ønsker at logge ind med fx en kodeviser, kodeoplæser eller chip som særskilt identifikationsmiddel, kan dette tildeles og bestilles til brugeren efter brugeren er aktiveret. Det er derfor blot i første omgang, at MitID app skal vælges.

Vælg desuden om medarbejderen skal have særlige rettigheder, fx adgang til at indberette sygdom eller barsel.

Hvis administratoren har oprettet den udenlandske medarbejder som en ny bruger, vil der blive vist en 8-cifret midlertidig adgangskode i MitID Erhverv. Koden skal på sikker vis overleveres til medarbejderen, der skal anvende koden til efterfølgende at aktivere sig i MitID Erhverv.

3. Den enkelte medarbejder skal aktivere sin MitID Erhverv-bruger

Når brugeradministratoren har oprettet medarbejderen som bruger i MitID Erhverv, bliver en automatisk aktiveringsmail sendt til medarbejderen med et aktiveringslink. Herefter skal den enkelte medarbejder aktivere sit MitID Erhverv.

 • Medarbejderen skal åbne aktiveringsmailen, klikke på aktiveringslinket og starte aktiveringen.
 • Medarbejderen logger på med sit private MitID for at bekræfte personens identitet. Det er det private MitID uden CPR-nummer, som medarbejderen oprettede i første del. Læs eventuelt vejledningen: "1. Den udenlandske medarbejder anskaffer sig et privat MitID uden CPR-nummer", som du kan finde ovenfor.
 • Nu starter et digitalt aktiveringsforløb.
Medarbejderen:
 • indtaster den 8-cifrede midlertidige adgangskode, som medarbejderen har fået af sin administrator
 • opretter et MitID Erhverv bruger-ID. Det er dét bruger-ID, som medarbejderens skal anvende, hver gang personen logger ind på vegne af organisationen.
 • indtaster sit telefonnummer og får en valideringskode, som de efterfølgende indtaster.
 • vælger, om MitID Erhverv-brugeren skal aktiveres i den samme app, som medarbejderen har sit private MitID, eller om medarbejderen vil anvende en MitID app på fx en arbejdstelefon.
  • Hvis medarbejderen vælger at have flere brugere i samme app, kan face-ID og fingeraftryk, også kaldet biometri, ikke anvendes til at åbne appen med for at godkende med MitID - kun PIN-koden til appen kan anvendes.
Til sidst vises en opsummeringside, som viser det valgte MitID Erhverv bruger-ID samt en aktiveringskode. Disse oplysninger skal medarbejderen efterfølgende anvende til at aktivere sit MitID Erhverv i MitID appen.
Medarbejderen henter MitID appen på sin telefon/tablet, eller åbner sin eventuelt eksisterende app, hvor personen har sit private MitID.
 • Vælg "Du vil aktivere dig med aktiveringskode" (og ikke med pas/ID-kort, som du brugte til at aktivere din private MitID bruger i appen).
 • Indtast MitID Erhverv bruger-ID og aktiveringskode (som står på den opsummerende side i aktiveringsforløbet).
 • Medarbejderen vælger en PIN-kode til MitID appen, som medarbejderen skal anvende, hver gang personen åbner appen for at godkende med MitID. Efterfølgende kan medarbejderen vælge at anvende face-ID eller fingeraftryk til at åbne appen med, medmindre personen har både privat MitID og MitID Erhverv i samme app.
Så er MitID appen klar til brug, og medarbejderen kan som udenlandsk bruger logge ind med MitID på vegne af organisationen.

Udenlandsk ledelsesrepræsentant?

Det er ikke muligt for en udenlandsk ledelsesrepræsentant, som ikke har et CPR-nummer, at anvende et privat MitID uden CPR-nummer til at tilslutte en organisation til MitID Erhverv. I disse tilfælde, skal organisationen tilsluttes af en 'anmelder' i organisationen, som har et CPR-nummer og MitID.

Se, hvordan I tilslutter jeres organisation, når ledelsesrepræsentanten ikke har et dansk CPR-nummer

Ofte stillede spørgsmål om udenlandske medarbejdere

Udenlandske brugere er medarbejdere, som ikke har et dansk CPR-nummer, men som har behov for at kunne agere på vegne af en dansk organisation i danske selvbetjeningsløsninger via MitID Erhverv.

Så længe medarbejderen har et dansk CPR-nummer, kan personen anskaffe sig et privat MitID på normalvis og anvende det til at aktivere sig som bruger i MitID Erhverv.

Nej, ikke så længe medarbejderen har et dansk CPR-nummer.

Ja. Hvis dine medarbejdere ikke har et dansk CPR-nummer, skal de først anskaffe et privat MitID uden CPR-nummer på sikringsniveau betydelig. Dine udenlandske medarbejdere vil skulle anvende det private MitID til at aktivere sig som brugere i MitID Erhverv. I kan følge vejledningen i toppen på siden.

Det kan medarbejderen godt, hvis de enkelte virksomheder eller foreninger tillader det.

Læs om delte MitID identifikationsmidler