Vejledninger til at opsætte jeres organisation i MitID Erhverv

Organisationsadministratoren kan her finde vejledninger til opsætning af organisationen i MitID Erhverv.

Det skal du som organisationsadministrator

Organisationsadministrator i jeres organisation skal opsætte jeres organisation.

For at opsætte jeres organisation, skal du som organisationsadministrator kunne sige ja til følgende 4 forhold:

 • Du er udpeget som organisationsadministrator af ledelsesrepræsentanten i jeres organisation i MitID Erhvervs tilslutningsforløb
 • Du har modtaget en e-mail fra MitID Erhverv med et link til at starte opsætningen i MitID Erhverv
 • Du har et privat MitID, da du under opsætningen af jeres organisation skal bruge dit private MitID. Du bruger det kun til at bekræfte din identitet
 • Jeres organisation skal på forhånd have afklaret, hvorvidt jeres brugere må anvende deres private MitID identifikationsmiddel og/eller et identifikationsmiddel, som er udstedt af organisationen (dedikeret MitID identifikationsmiddel.
Læs mere om identifikationsmidler

Organisationsadministrator kan efterfølgende altid ændre dette under indstillinger i MitID Erhverv løsningen.

 1. Start opsætning via linket i e-mailen fra MitID Erhverv, for at begynde opsætning. Siden Du skal opsætte din organisation åbner.
 2. Vælg Start opsætning. Siden Login åbner.
 3. Log ind med dit private MitID. Dit private MitID bruges kun til at bekræfte din identitet. Vælg Næste. Siden Opgaver du skal løse åbner.
 4. Siden giver dig et overblik over de opgaver du skal løse for at færdiggøre opsætningen. Vælg Næste. Siden Skal brugerne kunne benytte deres private MitID identifikationsmiddel? åbner.
 5. Vælg Ja eller Nej til spørgsmålet om, hvorvidt organisationen tillader brugen af privat MitID identifikationsmiddel. Vælg Næste. Siden Organisationens særskilte identifikationsmidler åbner.
 6. MitID appen er på forhånd valgt som det særskilte identifikationsmiddel brugerne må benytte på vegne af organisationen. Justér valg, hvis du ønsker at tilbyde et andet dedikeret MitID identifikationsmiddel til jeres brugere. Vælg Næste. Siden Vælg det identifikationsmiddel, du selv vil bruge åbner.
 7. Nu skal du vælge, om du vil bruge dit private og/eller et særskilt MitID identifikationsmiddel i forbindelse med MitID Erhverv. Vælg Næste. Siden Opsummering åbner.
 8. Kontrollér at data er korrekt. Vælg Godkend opsætning. Siden Kvittering åbner.
 9. Vælg Afslut opsætningen. Siden Velkommen til MitID Erhverv åbner.

Vejledninger om avanceret funktionalitet

Denne vejledning beskriver hvordan en organisationsadministrator opsætter en lokal IdP for sin organisation i MitID Erhverv

For at opsætte en Lokal IdP skal du som organisationsadministrator kunne sige ja til følgende 4 forhold:

 • Du skal være organisationsadministrator i jeres organisation og være logget på MitID Erhverv
 • Jeres organisation skal være NSIS anmeldt og fremgå af NSIS (National Standard for Identiteters Sikringsniveauer) positivlisten eller anvende en full-service IdP stillet til rådighed af en anden organisation
 • Jeres organisation skal være godkendt til oprettelse af Lokal IdP gennem MitID Erhverv
 • Jeres organisation ved, hvilken type IdP software jeres organisation tilslutter IdP’en med til MitID Erhverv
 • Jeres organisation har genereret metadata fil til jeres lokale IdP.
Læs mere om NSIS på Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside
Læs mere om Lokal IdP
Læs mere om test af MitID Erhverv testorganisation i integrationstestmiljøet

>Opsæt Lokal IdP

 1. Vælg Indstillinger i menuen, når du er logget ind
 2. Vælg menuen Lokal IdP
 3. Klik på Tilføj Lokal IdP
 4. Nu åbner skærmen Opsæt lokal IdP
 5. Under Navn på IdP indtaster du navnet på din Lokal IdP
 6. Under Sikringsniveau vælger du niveauet fra din organisations NSIS anmeldelse
 7. Under IdP Software vælger du den type software, din organisation anvender
 8. Knappen Næste bliver aktiveret, når felterne er udfyldt. Klik Næste
 9. På næste skærm, Upload metadata til lokal IdP, skal du uploade filen med metadata for jeres lokale IdP
 10. Klik på Vælg fil. Det åbner din lokale filvælger. Find metadatafilen og klik OK
 11. Knappen Næste bliver aktiveret, når du har uploadet en gyldig metadatafil. Klik Næste
 12. På næste skærm, Tilføj organisationer til Lokal IdP, kan du tilføje flere organisationer som brugere af jeres lokale IdP, hvis I har brug for det
 13. Under Indtast CVR-nummer (frivilligt) indtaster du CVR-nummeret på den organisation, du gerne vil tilføje. Bemærk, at organisationer, du tilføjer, også skal være NSIS anmeldte og fremgå af positiv listen med det samme sikringsniveau som IdP’en. Bemærk, at brugerorganisationer, som vil anvende en full service lokal IdP, skal ikke være NSIS godkendt, men fremvise aftale om dette i stedet
  Læs mere om Lokal IdP
 14. Knappen Tilføj CVR-nummer bliver aktiv, når du har indtastet et CVR-nummer. Klik på Tilføj CVR-nummer. Navn og CVR-nummer på organisationen bliver tilføjet listen på skærmen
 15. Når du har tilføjet de organisationer, du ønsker, klik da på Næste
 16. Næste skærm, Bekræft og godkend, viser en oversigt over de informationer, du har indtastet. Bemærk at EntityID ikke er direkte indtastet, men hentet fra jeres metadatafil
 17. Markér Jeg bekræfter hermed, at den tilsluttede IdP efterlever NSIS på det angivne sikkerhedsniveau. Bekræftelsen aktiverer Tilslut lokal IdP. Klik Tilslut lokal IdP. Skærmen lukker og du kan nu se jeres lokale IdP i listen i menuen Lokal IdP.