Dokumentationskrav

I nedenstående liste kan du læse, hvem der kan godkende jeres tilslutning som ledelsesrepræsentant samt hvilken dokumentation, som kan anvendes for ledelsesrollen. Kravene til ledelsesrolle (titel) og dokumentation afhænger af organisationstypen.

Systemet vil slå jeres organisation op i CVR med henblik på automatisk at verificere ledelsesrepræsentantens tilknytning. Hvis tilknytningen ikke kan verificeres automatisk, vil I blive bedt om at uploade dokumentation i stedet. Det er vigtigt at følge de opstillede krav for at sikre, at anmodningen om tilslutning kan godkendes.

Hvis jeres bestyrelse ikke fremgår i CVR (fx for foreninger og fonde), og du får brug for at udfylde en bestyrelsesoversigt, kan en skabelon hentes her.

Nedenstående dækker forskellige selskabstyper, herunder Anpartsselskab (ApS), Aktieselskab (A/S), Iværksætterselskab (IVS), Kommanditselskab (KS), Selskaber med begrænset ansvar (s.m.b.a)


Ledelsesrepræsentant som kan godkende tilslutningen:

 • Direktør
 • Medlem af direktionen eller bestyrelsen


Ét af følgende dokumenter skal uploades:

 • URL (link) til virksomhedens hjemmeside, hvor ledelsen/direktionen fremgår,
 • Ansættelseskontrakt- eller brev,
 • Lønseddel eller
 • Anden dokumentation for medarbejderens stilling (fx direktørkontrakt)

Bemærk: Hvis ledelsespersonens navn og privatadresse fremgår af organisationens registrering i CVR-registret, vil det være muligt at dokumentere tilknytning til organisationen hvis ledelsespersonens privatadresse kan dokumenteres via en troværdig tredjemand, f.eks. en elregning fra forsyningsselskab eller udskrift fra pensionsselskab/ bank.

Ledelsesrepræsentant som kan godkende tilslutningen: 

 • Bobestyrer

 

Dokument der skal uploades:

 • Skifteretsattest
Ledelsesrepræsentant som kan godkende tilslutningen:
 • Direktionens medlemmer og bestyrelsens medlemmer

Ét af følgende skal uploades:
 • Regelsæt eller vedtægter
 • Bestyrelsesoversigt
 • Referat fra stiftende bestyrelsesmøde eller referat fra (evt. konstituerende) bestyrelsesmøde

Efter behov kan der også uploades et eller flere af nedenstående:

 • Dokumentation for ansættelse af direktion

Ledelsesrepræsentant som kan godkende tilslutningen:

 • Reelle ejere
 • Filialbestyrer
 • Direktør
 • Bestyrelsesmedlem
 • Medlem af direktionen


Dokumenter der kan uploades som dokumentation:

 • Regelsæt eller vedtægter
 • Referat fra stiftende bestyrelsesmøde eller Referat fra (evt. konstituerende) bestyrelsesmøde
 • Bestyrelsesoversigt indsendt til pengeinstitut eller i vores skabelon

Efter behov kan der også uploades et eller flere af nedenstående:

 • Dokumentation for ansættelse af direktion
Ledelsesrepræsentant som kan godkende tilslutningen:
 • Direktionens medlemmer, kasserer, bestyrelsens medlemmer og ekstern administrator.
 • Foreningsrepræsentanter registreret i CVR.


Ét af følgende dokumenter skal uploades:

 • Referat fra seneste generalforsamling
 • Referat fra stiftende generalforsamling
 • Bestyrelsesoversigt
 • Referat fra (evt. konstituerende) bestyrelsesmøde


Efter behov kan der også uploades et eller flere af nedenstående:

 • Regelsæt eller vedtægter
 • Administrationsaftale
Ledelsesrepræsentant som kan godkende tilslutningen: 

 • Fuldt ansvarlig deltager

 

Ét af følgende skal uploades:
 • Ansættelseskontrakt- eller brev,
 • Lønseddel,
 • Anden dokumentation for medarbejderens stilling (fx direktørkontrakt) eller
 • URL (link) til virksomhedens hjemmeside, hvor ledelsen/direktionen fremgår.

Bemærk: Hvis ledelsespersonens navn og privatadresse fremgår af organisationens registrering i CVR-registret, vil det være muligt at dokumentere tilknytning til organisationen hvis ledelsespersonens privatadresse kan dokumenteres via en troværdig tredjemand, f.eks. en elregning fra forsyningsselskab eller udskrift fra pensionsselskab/ bank.

Ledelsesrepræsentant som kan godkende tilslutningen:

 • Direktør
 • Medlem af direktionen eller bestyrelsen
 • Fuldt ansvarlig deltager
 • Befuldmægtiget
 • Formand
 • FilialbestyrelserÉt af følgende skal uploades:

 • Ansættelseskontrakt- eller brev,
 • Lønseddel,
 • Anden dokumentation for medarbejderens stilling (fx direktørkontrakt) eller
 • URL (link) til virksomhedens hjemmeside, hvor ledelsen/direktionen fremgår.

Bemærk: Hvis ledelsespersonens navn og privatadresse fremgår af organisationens registrering i CVR-registret, vil det være muligt at dokumentere tilknytning til organisationen hvis ledelsespersonens privatadresse kan dokumenteres via en troværdig tredjemand, f.eks. en elregning fra forsyningsselskab eller udskrift fra pensionsselskab/ bank.

Ledelsesrepræsentant som kan godkende tilslutningen:

 • Direktør
 • Medlem af direktionen eller bestyrelsen
 • Fuldt ansvarlig deltager
 • Befuldmægtiget
 • Formand
 • FilialbestyrelserÉt af følgende skal uploades:

 • Ansættelseskontrakt- eller brev,
 • Lønseddel,
 • Anden dokumentation for medarbejderens stilling (fx direktørkontrakt) eller
 • URL (link) til virksomhedens hjemmeside, hvor ledelsen/direktionen fremgår.

Bemærk: Hvis ledelsespersonens navn og privatadresse fremgår af organisationens registrering i CVR-registret, vil det være muligt at dokumentere tilknytning til organisationen hvis ledelsespersonens privatadresse kan dokumenteres via en troværdig tredjemand, f.eks. en elregning fra forsyningsselskab eller udskrift fra pensionsselskab/ bank.

Ledelsesrepræsentant som kan godkende tilslutningen:

 • Herboende repræsentant
 • Befuldmægtigede
 • Direktør
 • Medlem af direktionen eller bestyrelsen
 • Fuldt ansvarlig deltager
 • Formand
 • Filialbestyrelser


Ét af følgende dokumenter skal uploades:

 • Ansættelseskontrakt- eller brev,
 • Lønseddel,
 • Anden dokumentation for medarbejderens stilling (fx direktørkontrakt) eller
 • URL (link) til virksomhedens hjemmeside, hvor ledelsen/direktionen fremgår.

Bemærk: Hvis ledelsespersonens navn og privatadresse fremgår af organisationens registrering i CVR-registret, vil det være muligt at dokumentere tilknytning til organisationen hvis ledelsespersonens privatadresse kan dokumenteres via en troværdig tredjemand, f.eks. en elregning fra forsyningsselskab eller udskrift fra pensionsselskab/ bank.

Ledelsesrepræsentant som kan godkende tilslutningen:

 • Direktør
 • Medlem af direktionen eller bestyrelsen
 • Fuldt ansvarlig deltager
 • Befuldmægtiget
 • Formand
 • Filialbestyrelser

Et af følgende skal uploades:


 • Ansættelseskontrakt- eller brev, lønseddel, anden dokumentation for medarbejderens stilling (fx direktørkontrakt) eller URL til virksomhedens hjemmeside, hvor ledelsen/direktionen fremgår.
Ledelsesrepræsentant som kan godkende tilslutningen:
 • Direktør (herunder koncerndirektør, styrelsesdirektør)
 • Vicedirektør
 • Afdelingschef
 • Underdirektør
 • Sekretariatschef

Ét af følgende skal uploades:

 • URL (link) til virksomhedens hjemmeside, hvor ledelsen/direktionen fremgår,
 • Ansættelseskontrakt- eller brev
 • Lønseddel
 • Anden dokumentation for medarbejderens stilling (fx direktørkontrakt)
Ledelsesrepræsentant som kan godkende tilslutningen:
 • Direktør (herunder regionsdirektør, koncerndirektør, centerdirektør)
 • Vicedirektør
 • Afdelingschef
 • Underdirektør
 • Sekretariatschef

Ét af følgende skal uploades:
 • URL (link) til virksomhedens hjemmeside, hvor ledelsen/direktionen fremgår.
 • Ansættelseskontrakt- eller brev,
 • Lønseddel,
 • Anden dokumentation for medarbejderens stilling (fx direktørkontrakt) eller
Ledelsesrepræsentant som kan godkende tilslutningen:

 • Direktør (herunder kommunaldirektør, koncerndirektør, stadsdirektør), vicedirektør (herunder vicekommunaldirektør)
 • Afdelingschef
 • Underdirektør
 • Sekretariatschef

Ét af følgende skal uploades:
 • URL (link) til virksomhedens hjemmeside, hvor ledelsen/direktionen fremgår,
 • Ansættelseskontrakt- eller brev,
 • Lønseddel,
 • Anden dokumentation for medarbejderens stilling (fx direktørkontrakt)
Ledelsesrepræsentant som kan godkende tilslutningen: 

 • Medlem af menighedsrådet

 

Dokument der skal uploades:

 • Referat fra konstituerende menighedsrådsmøde


Ledelsesrepræsentant som kan godkende tilslutningen:

 • Direktør
 • Medlem af direktionen eller bestyrelsen
 • Fuldt ansvarlig deltager
 • Befuldmægtiget
 • Formand
 • Filialbestyrelser


Ét af følgende dokumenter skal uploades:

 • URL (link) til virksomhedens hjemmeside, hvor ledelsen/direktionen fremgår,
 • Ansættelseskontrakt- eller brev,
 • Lønseddel,
 • Anden dokumentation for medarbejderens stilling (fx direktørkontrakt)

Bemærk: Hvis ledelsespersonens navn og privatadresse fremgår af organisationens registrering i CVR-registret, vil det være muligt at dokumentere tilknytning til organisationen hvis ledelsespersonens privatadresse kan dokumenteres via en troværdig tredjemand, f.eks. en elregning fra forsyningsselskab eller udskrift fra pensionsselskab/ bank.

Dokumentationskravene har til formål entydigt at fastslå identiteten på den ledelsesrepræsentant, der repræsenterer organisationen.

Dette sker typiske på baggrund af et MitID eller NemID. Herudover skal det dokumenteres, at ledelsesrepræsentanten er knyttet til organisationen. Dvs. at ledelsesrepræsentanten reelt kan repræsentere organisationen. Dette kan ske på forskellige måder afhængig af den virksomhedsform, som organisationen har i CVR-registret.