Tilslut jer MitID Erhverv

NemID medarbejdersignatur lukker snart. Flyt jeres virksomhed eller forening til MitID Erhverv, hvis I fortsat skal kunne tilgå Digital Post og indberette sygedagpenge og barsel.

Vi anbefaler, at I flytter til MitID Erhverv inden 30. juni 2023. Efter 30. juni 2023 vil der være begrænset drift af NemID. Det betyder blandt andet, at I ikke længere kan få support til NemID medarbejdersignatur. 

Bemærk, at I stadig har NemID medarbejdersignatur, selvom I flytter til MitID Erhverv. 

Læs informationerne nedenfor, før I går i gang med tilslutningen til MitID Erhverv.

Tilslut jer MitID Erhverv


Gør klar til tilslutning

Som virksomhed eller forening skal I forberede jer inden tilslutningen til MitID Erhverv.

Vi har samlet information om, hvad I skal gøre og tage stilling til.

Vi anbefaler, at I tager stilling til, om I har behov for MitID Erhverv.

Har I erhvervsbrugere, fx medarbejdere i virksomheden eller medlemmer i en forening, der skal kunne logge ind eller underskrive digitalt på vegne af organisationen? I så fald skal I bruge MitID Erhverv.

Læs, om I har behov for MitID Erhverv

I mange virksomheder kan ejeren bruge sit private MitID til at tilgå Digital Post og indberette på virksomhedens vegne. De kan derfor undgå at tilslutte sig MitID erhverv.

Ejer du en enkeltmandsvirksomhed eller en personligt ejet mindre virksomhed (PMV), kan du anvende dit private MitID til din virksomhed.

Når du ejer et ApS eller et A/S, kan du også benytte dit private MitID, hvis du kan ’tegne’ virksomheden alene. At kunne tegne virksomheden alene betyder, at du har ret til at underskrive og indgå alle aftaler på vegne af virksomheden, alene.

Se, om du kan anvende dit private MitID

Foreningsrepræsentanter

Foreninger kan tilknytte en person, som derefter kan repræsentere foreningen digitalt med sit private MitID. Er du registreret som foreningsrepræsentant, kan du se foreningens digitale postkasse og bruge diverse digitale selvbetjeninger på foreningens vegne.

Det er frivilligt at registrere en repræsentant, og repræsentanten kan altid fratræde eller udskiftes.

Tilføj foreningsrepræsentant i en forening

Sådan tager du MitID privat til erhverv i brug

Du skal ikke gøre noget aktivt for at tage MitID privat til erhverv i brug. Når du løbende bruger MitID, vælger du, om du vil logge ind som privatperson eller på vegne af din virksomhed/forening.

Når I skal tilslutte jeres organisation til MitID Erhverv, har I to muligheder:

  1. En ledelsesrepræsentant i virksomheden eller foreningen gennemfører tilslutningen.
  2. En såkaldt anmelder forbereder tilslutningen. Efterfølgende accepterer ledelsesrepræsentanten vilkår for virksomhedens tilslutning til MitID Erhverv.

En ledelsesrepræsentant er en person, der kan indgå aftaler på vegne af virksomheden eller foreningen. Det er fx en personlig ejer af virksomhed, direktør eller foreningsrepræsentant.

Det er kun en ledelses- eller foreningsrepræsentant, der kan godkende tilslutningen til MitID Erhverv. Vi anbefaler derfor, at I registrerer jeres ledelse eller foreningsrepræsentant i CVR, før I tilslutter jer MitID Erhverv.

Virksomheder: 
Registrér ledelsesrepræsentant (virksomheder)
Foreninger:

Registrér foreningsrepræsentant (foreninger)

Læs vejledningen 'Sådan registrerer du en foreningsrepræsentant i CVR på Virk' (PDF)

Kan I ikke registrere en ledelses- eller foreningsrepræsentant i CVR?

I så fald skal I som en del af tilslutningen uploade dokumentation for ledelsesrepræsentantens tilknytning til virksomheden eller foreningen. Jeres dokumentation bliver behandlet manuelt for at verificere, om ledelsesrepræsentanten kan indgå aftaler på vegne af virksomheden eller foreningen.

Læs, hvilken dokumentation I skal uploade ved tilslutningen

Brugerne skal have et såkaldt MitID identifikationsmiddel, når de skal bruge MitID på vegne af organisationen.

I skal tage stilling til følgende:
  1. Skal jeres brugere generelt kunne benytte deres private MitID, når de er på arbejde? Det vælger I, når I sætter jeres organisation op i MitID Erhverv.
  2. Hvilke særskilte MitID stiller organisationen til rådighed for brugerne, hvis nogle ikke ønsker at anvende privat MitID? MitID app er forudvalgt, når I sætter jeres organisation op i MitID Erhverv. Hvis I ønsker andre identifikationsmidler til særskilte MitID, kan I vælge dem efter opsætningen.

Hvilke identifikationsmidler kan I vælge til et særskilt MitID?
I kan vælge, hvilke identifikationsmidler I vil tilbyde de brugere, der har et særskilt MitID til erhvervsbrug. Alle brugere behøver ikke at anvende samme MitID identifikationsmiddel.

Der findes fire forskellige identifikationsmidler:
  • MitID app (er forudvalgt ved opsætningen i MitID Erhverv)
  • MitID kodeviser
  • MitID kodeoplæser
  • MitID chip.
Eksempel: I vælger at tilbyde MitID app og MitID kodeviser til brugere med særskilt MitID. Når I aktiverer og vedligeholder en bruger, kan I vælge, om brugeren kan benytte det ene eller begge identifikationsmidler.

Læs mere om identifikationsmidler

En bruger med et særskilt MitID til erhvervsbrug kan benytte det samme brugernavn i to eller flere organisationer, hvis begge eller samtlige organisationer tillader det. Det kaldes et delt identifikationsmiddel.

Der er ingen sikkerhedsmæssig risiko ved at tillade delte identifikationsmidler. Det giver blot en mulighed for, at brugere kan vælge at benytte samme brugernavn i flere organisationer, fx i både et datterselskab og i moderselskabet. Ved login tager brugerne stilling til, hvilken organisation de agerer på vegne af.

I giver tilladelse til delte identifikationsmidler i MitID Erhverv efter opsætningen af jeres organisation.

Læs mere om delte identifikationsmidler
Bruger I certifikater i dag, fx til system-til-system kommunikation eller sikker e-mail? Husk at skifte til de nye certifikattyper i MitID Erhverv.

De nuværende virksomheds- og funktionssignaturer (VOCES og FOCES) bliver spærret med udgangen af oktober 2023. Det betyder, at certifikaterne ikke virker efter oktober 2023.

Vi anbefaler, at I snarest muligt skifter til de nye certifikater:
  1. Kortlæg jeres nuværende brug af certifikater og jeres fremtidige behov.
  2. Test, at jeres egne løsninger fungerer med de nye certifikattyper. Det kan fx være integrationer, lokalt login, lokale blanketløsninger og lokale signeringsløsninger.

Læs om de nye certifikater i MitID ErhvervOm overgangen til MitID Erhverv

Overgangen til MitID Erhverv foregår i fire trin: Klargøring, tilslutning, opsætning og aktivering.

Vi har udarbejdet vejledninger, der guider jer gennem overgangen trin for trin.

Sådan får I MitID Erhverv
Få hjælp til MitID Erhverv

Det er gratis at tilslutte sig MitID Erhverv.

Se priser på særskilte MitID identifikationsmidler, certifikater og avanceret support:

Se priser
Vær opmærksom på, at I som en del af opsætningen i MitID Erhverv kan importere jeres nuværende brugere fra NemID medarbejdersignatur samt deres rettigheder. Når I har gennemført opsætningen, har I ikke længere mulighed for at importere brugere fra NemID medarbejdersignatur.

I kan importere brugere som en del af opsætningen til og med oktober 2023. Det er gratis at importere brugere.

Efter oktober 2023 er det ikke længere muligt at importere brugere fra NemID medarbejdersignatur som en del af opsætningen i MitID Erhverv.

Når I opretter nye brugere i MitID Erhverv, er de tre første MitID Erhverv brugere gratis. Brugere derudover koster 20 kr. stykket.

Når I flytter til MitID Erhverv, har I stadig jeres NemID medarbejdersignaturer. De bliver ikke spærret. Det betyder, at I fortsat skal administrere jeres NemID medarbejdersignaturer, og at I fortsat bliver faktureret for de services og brugere, I har.

I kan eventuelt lukke jeres aftale om NemID medarbejdersignatur, når I ikke længere har brug for den. Vær opmærksom på, at det hos nogle tjenester endnu ikke er muligt at underskrive digitalt med MitID. Hos de tjenester kan I kun underskrive med NemID. Derfor kan I stadig have behov for jeres NemID medarbejdersignaturer.

Har I ikke længere brug for NemID medarbejdersignatur, og ønsker I at lukke aftalen?
Læs vejledning om at lukke aftalen om NemID medarbejdersignaturLuk aftalen i selvbetjeningsportalen på medarbejdersignatur.dk 
Har I behov for en ny NemID medarbejdersignatur, efter I er flyttet til MitID Erhverv?
Læs guide om at oprette en ny NemID medarbejdersignatur i perioden frem til 31. oktober 2023

MitID Erhverv erstatter NemID medarbejdersignatur.

NemID medarbejdersignatur har fungeret godt i mange år. Men større krav til sikkerheden og et ændret trusselsbillede kræver en ny løsning, der giver danske virksomheder en endnu bedre sikkerhed ved login på private og offentlige selvbetjeningsløsninger.

Med MitID Erhverv får I samtidig en nemmere digital hverdag. Når I fremover skal administrere brugere, tildele rettigheder og give fuldmagter, sker det i én og samme løsning, MitID Erhverv. Desuden bliver det mere fleksibelt for medarbejdere og medlemmer, når de skal logge ind eller underskrive digitalt på vegne af virksomheden eller foreningen.

Læs mere om MitID Erhverv

Hjælp og vejledning

På support-siderne kan du finde hjælp og vejledning til at komme i gang med at anvende MitID Erhverv.

Få hjælp til MitID Erhverv
Tilslut din virksomhed eller forening til MitID Erhverv
Få vejledning som anmelder eller som ledelsesrepræsentant, når du vil tilslutte en virksomhed eller forening.

Læs vejledninger om tilslutning
Se video: Sådan tilslutter du din virksomhed eller forening
Opsæt brugere og rammer for MitID Erhverv
Få vejledning som organisationsadministrator til at opsætte en virksomhed eller forening i MitID Erhverv.

Læs vejledninger om opsætning Se video: Sådan sætter du din virksomhed eller forening op
Aktivér brugere af MitID Erhverv
Få vejledning som brugeradministrator eller bruger til at aktivere en MitID Erhverv bruger.

Læs vejledninger om aktivering Se video: Sådan aktiverer du dig som MitID Erhverv bruger