Opdatering af MitID app

Den 6. juni 2023 udkommer en opdatering af MitID app, som skal mindske risikoen for svindel og gøre det nemmere at godkende med MitID fra sin mobiltelefon med en ny knap, som brugerne har efterspurgt.

Med opdateringen bindes indtastningen af bruger-ID og den efterfølgende godkendelse i MitID appen stærkere sammen og reducerer risikoen for svindelformer, hvor brugeren lokkes til at swipe på en handling, brugeren ikke selv har startet.

Derfor vil man opleve, at man nogle steder skal bruge MitID appen lidt anderledes, end man plejer. Opdateringen rulles ud over de næste uger alle de steder, hvor man skal anvende MitID.


Hvad går opdateringen ud på?

Hvis man bruger MitID appen til en handling på en mobiltelefon, bliver det nemmere at godkende med MitID, fordi man føres over i MitID appen ved tryk på en enkelt knap: ’Åbn MitID app’. Det minder om det, man kender fra NemID nøgleapp.

Hvis man bruger MitID appen til en handling på sin computer, vil man som noget nyt skulle scanne en QR-kode på computerskærmen med MitID appen, inden man kan godkende med MitID. Dermed bindes indtastningen af bruger-ID og den efterfølgende godkendelse i MitID appen stærkere sammen. Det skal være med til at sikre, at brugeren, der godkender med MitID app, selv har startet handlingen.

Du vil som bruger både møde opdateringen i din MitID app, når bruger MitID appen til at foretage handlinger som privat- og erhvervsbruger.


Læs mere om opdateringen på MitID.dk