Om MitID Erhverv

MitID Erhverv er til alle virksomheder, foreninger og offentlige myndigheder.

Billede af login med MitID app

Tag stilling til, hvordan jeres brugere skal logge ind

Med MitID Erhverv er der flere alternativer, når jeres brugere skal logge ind og skrive under digitalt på vegne af jeres virksomhed eller forening. Det er op til den enkelte organisation at vælge de muligheder, som passer bedst til organisationens og brugernes behov.


Læs mere om at logge ind med MitID Erhverv

Roller i MitID Erhverv

I MitID Erhverv er der forskellige roller. Organisationsadministrator, brugeradministrator, rettighedsadministrator og bruger.


Det er op til jer i organisationen at vælge, hvem der skal være administratorer. Du kan læse mere om, hvad de forskellige administratorer kan. Du kan også læse mere om, hvordan du tildeler administratorrollerne til jeres brugere.

Læs mere om administratorroller i MitID Erhverv
Billede af to personer foran computer
Billede af mand i sofa med computer


Rettigheder og erhvervsfuldmagter


Hvis en bruger skal indberette fx barsel og sygdom, er det nødvendigt at have særlige rettigheder. Rettigheder til offentlige digitale selvbetjeningsløsninger kan tildeles til brugerne i MitID Erhverv.

Læs mere om rettigheder og erhvervsfuldmagter i MitID Erhverv

Certifikater

De fleste organisationer vil ikke have behov for at
bruge certifikater. Der kan dog være
organisationer, som fortsat har behov for certifikater fx
i forbindelse med sikker e-mail.

Læs mere om, hvad I kan bruge certifikater til i MitID Erhverv. Det kan fx være, at I anvender sikker e-mail eller har systemintegrationer til MitID Erhverv:

Læs mere om certifikater i MitID Erhverv

Billede af kvinde der taler i telefon

Priser

Bliv klogere på, hvad de forskellige ting koster i MitID Erhverv.

  • Administration ved fx brugeroprettelse

  • Særskilte MitID identifikationsmidler fx hvis en bruger skal have en MitID kodeoplæser, som kun kan anvendes til erhvervsbrug

  • Certifikater fx hvis din organisation har behov for bruger- eller organisationscertifikater

  • Normal eller avanceret support