Roller i MitID Erhverv

I MitID Erhverv er der forskellige roller: Organisationsadministrator, brugeradministrator, rettighedsadministrator, betroet medarbejder og bruger. Det er op til jer i organisationen at vælge, hvem der skal have hvilke roller.

Organisationsadministrator

Organisationsadministratoren har ansvaret for organisationens indstillinger i MitID Erhverv

Det er organisationsadministratorens opgave at sætte de grundlæggende indstillinger op for organisationen i MitID Erhverv. Det betyder, at organisationsadministratoren blandt andet skal tage stilling til:

  • Om brugerne i organisationen skal have mulighed for at logge ind med sit private MitID på vegne af organisationen
  • Hvilke særskilte MitID identifikationsmidler brugerne skal kunne logge ind med på vegne af organisationen. Fx MitID app, kodeviser, kodeoplæser eller chip
  • Indstillinger for fakturering og certifikater

Det er organisationsadministratoren, som tildeler administratorroller til andre brugere i organisationen. Organisationsadministratoren i kommunerne desuden tildeler status som betroet medarbejder. Det er også organisationsadministratoren, som kan oprette erhvervsfuldmagter til eksterne virksomheder. Fx hvis der er behov for, at en revisor eller advokat skal agere digitalt på vegne af organisationen. I kan sagtens have flere organisationsadministratorer i organisationen.

Læs vejledninger til, hvad en organisationsadministrator kan i MitID Erhverv

Brugeradministrator

Det er brugeradministratorens opgave at oprette nye brugere og vælge, hvordan de skal logge ind

Brugeradministratoren har ansvaret for at oprette nye brugere i MitID Erhverv. Det er relevant at oprette en bruger i MitID Erhverv, hvis brugeren skal kunne logge ind eller skrive under digitalt på vegne af organisationen. Det er organisationsadministratoren, som på forhånd har valgt, om brugerne kan logge ind med sit private MitID og hvilke særskilte MitID identifikationsmidler brugerne kan anvende.

Ud fra de valg, kan brugeradministratoren vælge, om brugeren skal logge ind med sit private MitID eller et særskilt MitID til erhvervsbrug. Hvis en bruger skal have et særskilt MitID identifikationsmiddel til erhvervsbrug, fx en MitID kodeoplæser eller MitID chip, er det brugeradministratoren, der bestiller det i MitID Erhverv. Hvis organisationen har valgt at anvende certifikater, er det også en brugeradministrator, der kan bestille bruger- og organisationscertifikater.

Læs vejledninger til, hvad man kan som brugeradministrator i MitID Erhverv

Rettighedsadministrator

Rettighedsadministratoren har ansvaret for at give andre brugere rettigheder, fx til at indberette barsel og refusion

Rettighedsadministratoren i MitID Erhverv kan give andre brugere rettigheder til at agere i forskellige digitale selvbetjeningsløsninger på vegne af organisationen. Fx hvis en bruger skal have rettigheder til at indberette barsel til ATP eller refusion hos NemRefusion.

For at kunne tildele rettigheder til en bruger, skal brugeren være oprettet i MitID Erhverv.

Læs vejledninger til, hvad en rettighedsadministrator kan

Betroet medarbejder

Betroet medarbejder

En betroet medarbejder er en medarbejder i en kommune, der skal varetage en særlig rolle digitalt på vegne af kommunen.

Den særlige rolle er at hjælpe borgere og pårørende med at oprette fuldmagter i Digital Fuldmagt. Denne rolle er kun tilgængelig for kommunerne, som er oprettet som betroet organisation.

For at kunne tildele en bruger status som betroet medarbejder skal brugeren være oprettet i MitID.

Det er organisationsadministrator i kommunen, der kan tildele eller fjerne rollen som betroet medarbejder.

Vi har samlet materiale om Digital Fuldmagt, som er relevant for betroede medarbejdere på NemLog-in.dk.

NemLog-in.dk: Digital Fuldmagt - hjælpemateriale til betroede medarbejdere

Bruger

På brugerprofilen kan man anmode om rettigheder og vælge, om man vil anvende sit private MitID på vegne af organisationen

Hvis man er oprettet som bruger i en organisation i MitID Erhverv, har man en brugerprofil. På brugerprofilen kan man se, om man anvender sit private MitID på vegne af en organisation. Man har også mulighed for at trække sit samtykke tilbage, hvis man tidligere har accepteret at anvende sit private MitID, men fremover ikke ønsker at anvende sit private MitID.

På brugerprofilen kan man også anmode om rettigheder fx hvis man skal indberette sygdom eller barsel på vegne af organisationen. Man kan også se sin login-historik.