Ordbog

Her kan du finde en oversigt og forklaring af de mest anvendte ord i og omkring MitID Erhverv løsningen.      

En person som kan forberede tilslutning af en organisation til MitID Erhverv, så en ledelsesrepræsentant alene skal underskrive tilslutningsaftalen.

En person som kan repræsentere en organisation - fx som bemyndiget, tegningsberettiget, del af ledelsen, bestyrelsesformand mm.  

Det er i rollen som ledelsesrepræsentant at man skal godkende tilslutningsaftale til MitID Erhverv, før en organisation kan opsættes og anvende løsningen.

En person som kan administrere jeres organisation og brugere i MitID Erhverv.

 

Der er tre forskellige administratorroller i MitID Erhverv – én person kan have alle roller og/eller de kan være fordelt blandt flere brugere. De tre roller er følgende:

 

  • Organisationsadministrator
  • Brugeradministrator
  • Rettighedsadministrator

En organisationsadministrator varetager opsætning og den overordnede administration af jeres organisation i MitID Erhverv.

 

Som organisationsadministrator kan man fx udpege andre administratorer, vælge hvilke identifikationsmidler organisationen tilbyder sine brugere og opsætte erhvervsfuldmagter. Samt til og fravælge mere avanceret funktionalitet i løsningen som fx certifikater.

En brugeradministrator varetager oprettelse og administration af brugere i MitID Erhverv - herunder vælger hvilke identifikationsmidler de enkelte brugere kan anvende.  

 

Alt efter hvad en organisationsadministrator har opsat en organisation med i MitID Erhverv, kan en brugeradministrator fx oprette og administrere organisations- og/eller brugercertifikater.  

En rettighedsadministrator varetager tildeling og administration af rettigheder til brugere i MitID Erhverv – herunder fx administration af brugergrupper og erhvervsfuldmagter.

Rettigheder anvendes til, at muliggøre hvilke dele en bruger kan tilgå i offentlige digitale selvbetjeningsløsninger, på vegne af organisationen.

En bruger er en erhvervsperson, med tilknytning til en organisation, som er oprettet i MitID Erhverv.

 

Når man er oprettet som bruger i MitID Erhverv kan man fx agere digitalt på vegne af organisationen – alt efter hvilke roller og rettigheder man er blevet tildelt af en administrator.  
 

En organisation kan være en virksomhed, myndighed, forening eller frivillig forening med et CVR-nummer.    

Betegnelsen brugerorganisation anvendes når en organisation er tilsluttet og opsat i MitID Erhverv.

Et identifikationsmiddel er den enhed man anvender når man logger digitalt på et system eller digital selvbetjeningsløsning, fx virk.dk eller skat.dk.

 

Et identifikationsmiddel kan fx være en app, kodeviser, kodeoplæser eller chip.

Når man som bruger i MitID Erhverv skal logge på andre systemer eller digitale selvbetjeningsløsninger, kan man vælge at anvende sit private MitID. Det betyder at man genanvender sit private MitID bruger-ID og kodeord, samt de identifikationsmidler man har som privatperson, fx MitID app, MitID kodeviser, MitID kodeoplæser, MitID chip.

 

Der er en forudsætning af både organisationen og den enkelte bruger giver samtykke til, at man kan anvende sit private MitID i sammenhæng som bruger i MitID Erhverv.  

 

Det private MitID anvendes alene til at autentificere sig som MitID Erhverv bruger – der fortages ingen sammenblanding mellem ens gøremål som privat- eller erhvervsbruger.   

Hvis en organisation eller en bruger ikke ønsker at anvende privat MitID, kan man altid få et særskilt MitID til erhvervsbrug.

 

Et særskilt MitID til erhverv består af et nyt MitID bruger-ID og kodeord, samt med mulighed for at have et eller flere MitID identifikationsmidler alene til erhvervsbrug.

 

Det er muligt både at anvende sit private MitID og et særskilt MitID som bruger i MitID Erhverv – såfremt både organisationen og den enkelte bruger samtykker til dette.