Vejledninger til aktivering

Her kan du finde vejledninger til, hvordan I aktiverer jeres brugere i MitID Erhverv. Vejledningerne er både til dig om brugeradministrator og almindelig bruger.
Som brugeradministrator

Før du starter 

 • Du har rollen som brugeradministrator i jeres organisation

 • Du har et privat MitID eller et særskilt MitID 

 • Du er logget ind som brugeradministrator i MitID Erhverv

 

Start aktiveringen 

 

 1. Log ind i MitID Erhverv. Her finder du en oversigt over de brugere som er blevet flyttet fra fra NemID medarbejdersignatur til MitID Erhverv - eller som er nyoprettet.

 2. Vælg den bruger du ønsker at aktivere. Siden Brugerinformation åbner og brugerens data vises.

  1. hvis bruger er oprettet med CPR-nummer, så kan brugeren aktivere sig ved blot at autentificere sig med sit private MitID én gang – og herefter vælge hvilket type identifikationsmiddel hun/han ønsker at anvende fremadrettet.

  2. hvis bruger er oprettet med fødselsdato, så vil du skulle overdrage aktiveringskode til brugeren, som hun/han skal anvende i aktiveringsforløbet.

 3. Kontroller at brugerens data er korrekt. Under identifikationsmidler kan du vælge hvilket identifikationsmiddel brugeren kan benytte:

  1. du kan vælge, at spørge brugeren om han/hun vil benytte sit private MitID, hvis jeres organisation tillader det.

  2. du kan vælge at tildele brugeren et særskilt MitID til erhvervsbrug.

 4. Vælg knappen Aktivér. Siden Brugeren er oprettet og skal aktiveres med midlertidig aktiveringsskode åbner.

 5. Vælg knappen Vis. Brugerens midlertidige aktiveringskode vises. Den midlertidige aktiveringsskode skal overdrages til brugeren på en sikker måde, så brugeren senere kan aktivere sig selv i MitID Erhverv.

  1. Husk at gemme den midlertidige aktiveringskode indtil brugeren har aktiveret sig selv.

Denne vejledning beskriver, hvordan du som brugeradministrator kan aktivere flere importerede brugere ad gangen. 

Før du starter   

 • Du er brugeradministrator i jeres organisation

 • Du er logget ind i MitID Erhverv

 • I har valgt at importere brugere fra NemID medarbejdersignatur, under opsætningen af organisationen til MitID Erhverv 

 

Start masseaktiveringen  

  

 1. Vælg menupunktet Importerede brugere i venstremenuen. Siden Importerede brugere åbner.

 2. På siden kan du se listen over importerede brugere.

  1. Brugere med status Klar til aktivering kan aktiveres.

  2. Brugere med status Mangler fødselsdato skal opdateres, før du kan aktivere dem.

 3. For at opdatere fødselsdato på en bruger. 

  1. Klik på den bruger, som du vil opdatere. Et vindue med Brugerinformation åbner.

  2. Klik på linket Redigér og indtast CPR-nummer eller Fødselsdato.

  3. Klik på knappen Opdatér. 

  4. Klik på knappen Luk.

  5. Brugeren har nu fået status Klar til aktivering i listen.

 4. Markér alle brugere til aktivering ved at markere firkanten til venstre over listen – eller aktiver dem i puljer. 

 5. Klik på knappen Aktivér brugere

 6. Vinduet Vælg identifikationsmidler åbner. Markér de relevante identifikationsmidler og klik på knappen Næste.

 7. Vinduet Bekræft og start aktivering af brugere åbner. Klik på knappen Aktivér brugere.

 8. Vinduet Kvittering åbner. Klik på knappen Afslut. Alle aktiverede brugere modtager en e-mail med et aktiveringslink.

 9. Vinduet lukker og de aktiverede bruger er fjernet fra listen og fremgår nu under menupunktet Brugere.

 10. Når alle brugere i listen er aktiveret, forsvinder punktet Importerede brugere fra venstremenuen. 

Som bruger
 1. Start aktiveringen via linket i mailen fra MitID Erhverv, for at begynde aktiveringen af din brugerprofil. Siden Aktivér din bruger åbner.

 2. Vælg knappen Aktivér bruger. Siden Log ind med dit private MitID åbner.

 3. Dit private NemID/MitID bruges kun til at bekræfte din identitet én gang ved aktivering og bliver ikke delt med andre. Vælg knappen Næste. Siden Login åbner i et nyt vindue.

 4. Indtast dit private MitID. Vælg knappen Næste. Siden Vil du bruge dit private MitID.

 5. Tjek af om du ønsker at benytte dit private MitID ID-middel fremover ved login med din bruger. OBS du kan også fravælge at benytte dit private MitID og i stedet anvende et særskilt MitID ID-middel, som beskrevet i vejledningen: "Vælg og aktivér et særskilt ID-middel" nedenfor.

  • Vælg Knappen Næste.
  • Hvis brugeradministratoren har angivet dit fulde CPR-nummer i oprettelsen af din bruger, åbner siden kvittering (Gå til trin 7)
  • Hvis brugeradministratoren ikke har angivet dit fulde CPR-nummer i oprettelsen af din bruger, åbner siden Aktiveringskode (Gå til trin 6)

 6. Indtast aktiveringskoden på 8 cifre, du har fået af din brugeradministrator. Vælg knappen Næste. Siden Kvittering åbner.

 7. Kontrollér at informationen på kvitteringssiden er korrekt.
 1. Start aktiveringen via linket i mailen fra MitID Erhverv. Siden Aktivér din bruger åbner.

 2. Kontrollér at din data er korrekt. Vælg knappen Aktivér bruger. Siden Log ind med dit private MitID åbner.

 3. Vælg knappen Log ind. Siden Login åbner i et nyt vindue.

 4. Anvend dit private MitID til at logge på. Benyttes alene til at fastslå din identitet, indtil du har valgt et særskilt MitID til MitID Erhverv. Vælg knappen Næste. Siden Vil du bruge dit private MitID åbner.

 5. Vælg Jeg ønsker ikke at bruge mit private MitID. Herefter vil din brugeradministrator bliver notificeret om, at vælge et alternativt særskilt MitID ID-middel til dig. Vælg knappen Næste. Siden Kvittering åbner.

 6. Du modtager en mail fra MitID Erhverv med et link, så du kan komme i gang med at aktivere dit særskilte MitID ID-middel.

  Læs vejledning til valg og aktivering af særskilt MitID til erhvervsbrug 

Før du starter

 • Du har modtaget en aktiveringsmail fra MitID Erhverv 
 • Du skal benytte dit private MitID til login 
 • Husk at logge ind med din bruger i MitID Erhverv, via link i aktiveringsmail, når du skal aktivere et særskilt MitID ID-middel
 • OBS, hvis du har bestilt et fysisk dedikeret identifikationsmiddel: MitID kodeviser, -kodeoplæser eller -chip, kan det være flere dage undervejs med posten før du kan aktivere og anvende det til din bruger i MitID Erhverv.

Start aktivering med MitID app eller et af de tre særskilte ID-midler: 

 1. Du er på siden Aktivér identifikationsmidler. Kontroller at det er det rigtige identifikationsmiddel du har valgt. Vælg knappen Næste.
   
  1. Er appen forvalgt som særskilt ID-middel af din brugeradministrator: Siden Opret MitID Erhverv bruger-id åbner. (Se pkt.2) 

  2. Er særskilt MitID ID-middel forvalgt af din brugeradministrator: Siden Har du modtaget din MitID Chip, MitID Kodeviser, kodeoplæser? åbner (Se pkt.2)

 2. Kontrollér at det fysiske identifikationsmiddel er valgt: kodeviser, kodeoplæser eller chip. Vælg knappen Næste. Siden Opret MitID Erhverv bruger-id åbner. 

 3. Indtast dit unikke bruger-ID. Vælg knappen Næste. Siden Indtast mobilnummer åbner.

 4. Indtast dit mobilnummer. Du modtager en SMS med en verifikationskode på din mobiltelefon. Vælg knappen Næste. Siden Aktivering af MitID ID-midler åbner.

 5. Du får nu et overblik over dine valg. Kontrollér at dit identifikationsmiddel er valgt. Vælg knappen Næste. Siden Indtast verifikationskode åbner.

 6. Indtast verifikationskoden. Vælg knappen Næste. Siden Aktivéring af MitID app/-chip/-kodeviser/-kodeoplæser åbner.

 7. Vælg knappen Start aktivering af MitID app/-chip/-kodeviser/ eller -kodeoplæser. Indholdet af siden som åbner er afhængigt af hvilket identifikationsmiddel der er valgt.

  • Hvis MitID app er valgt:
   1. Her vælger du, om du vil anvende den MitID app, som du allerede har installeret som privatperson, eller om du vil downloade en MitID app på en ny enhed. Vælg knappen Start aktivering. Siden Download og aktivér MitID App åbner.

   2. Åben MitID app'en på den relevante enhed, fx på din mobiltelefon. Undlad at lukke opsætningsguiden, da du skal bruge aktiveringskoden, når du aktiverer app'en.

   3. Nyt vindue åbner i MitID. Følg guiden på MitID.dk. Vælg knappen Fortsæt. Siden Min profil i MitID Erhverv åbner.

  • Hvis fysisk identifikationsmiddel er valgt skal du følge vejledningen fra MitID.dk for at aktivere det valgte særskilte MitID ID-middel.

 8. Når identifikationsmiddlet er aktiveret, vil du få vist en kvittering.
Her kan du se en video, som trin for trin leder dig i gennem aktiveringen af din bruger. Denne video er til dig, der fremover vil anvende dit private MitID på vegne af virksomheden eller foreningen.

Se video: Sådan aktiverer du din bruger i MitID Erhverv - for dig der vil anvende dit private MitID
Her kan du se en video, som trin for trin leder dig i gennem aktiveringen af din bruger. Denne video er til dig, der fremover vil anvende et særskilt MitID på vegne af virksomheden eller foreningen.

Se video: Sådan aktiverer du din bruger i MitID Erhverv - for dig der vil anvende særskilt MitID