Avanceret funktionalitet i MitID Erhverv

Alle udstedte OCES2-certifikater vil blive spærret, når NemID medarbejdersignatur lukker. 

MitID Erhverv er som udgangspunkt ikke baseret på certifikater. Langt de fleste organisationer vil derfor ikke have behov for certifikater fremover. I vil dog fortsat kunne udstede certifikater til særlige behov.

Hvis I anvender VOCES, FOCES eller MOCES certifikater fra NemID medarbejdersignatur i dag (herunder i system-til-system integrationer), er det derfor meget vigtigt, at I tester de nye OCES3 certifikater i god tid inden NemID medarbejdersignatur lukker. Det er vigtigt, at I kan nå at tilpasse løsninger, infrastruktur og integrationer. 

Læs mere om certifikater og hvordan I skifter til de nye OCES3-certifikater

Ja, når NemID medarbejdersignatur lukker, spærres alle certifikater, der er udstedt herfra.

Hvis I fortsat har behov for certifikater, skal I derfor hurtigst muligt skifte fra de nuværende OCES2-certifikater til de nye OCES3-certifikater.

Læs mere om certifikater

MitID Erhverv er som udgangspunkt ikke baseret på certifikater. Langt de fleste organisationer vil derfor ikke have behov for certifikater fremover. I vil dog fortsat kunne udstede certifikater til særlige behov fx brugercertifikater eller organisationscertifikater.

Brugercertifikater
Brugercertifikater anvendes, hvis jeres brugere har behov for at identificere sig med et certifikat for at kunne bruge specielle tjenester. 

Certifikater bruges også til sikker e-mail. I MitID Erhverv er sikker e-mail ikke aktivt understøttet. Der er dog mulighed for at hente certifikater, som I kan anvende til at sende sikre e-mails til fx samarbejdspartnere og kollegaer.

Organisationscertifikater
Organisationscertifikater bruges til at identificere organisationen, når den skal have adgang til web- og andre tjenester hos tjenesteudbydere.

Læs mere om certifikater i MitID Erhverv

De nye OCES3-certifikater udstedes i MitID Erhverv. For at udstede certifikater, skal din virksomhed eller forening derfor være tilsluttet MitID Erhverv.

Det er en brugeradministrator, som kan udstede certifikaterne i MitID Erhverv.

Læs vejledning til, hvordan du udsteder certifikater i MitID Erhverv

Med lanceringen af MitID Erhverv udfases løsningen lokal signaturserver (LSS). I stedet kan I som organisation etablere en Lokal IdP (Identity Provider).

Med en Lokal IdP kan I selv, lokalt, udstede erhvervsidentiteter og identifikationsmidler til jeres brugere, som de anvender i stedet for et MitID, når de skal logge ind på vegne af organisationen.

Læs mere om Lokal Idp

Hvis I som organisation anvender fx certifikat-API'er, eller skal teste Lokal IdP-funktionalitet, er der mulighed for at teste MitID Erhverv, samt kommende funktionalitet, i vores testmiljøer. Vi kan teste i vores bør I pre-produktionsmiljøet for brugerorganisationer.

Læs mere om og gå til pre-produktionsmiljøet

Som udgangspunkt har NSIS Tilsynet 30 dages behandlingstid. NSIS Tilsynet tilstræber at håndtere behandlingen af indsendte NSIS-anmeldelse så hurtigt som muligt. Det er derfor ikke givet, at behandlingen vil tage 30 dage. Det vil afhænge af anmeldelsens kompleksitet, fuldstændighed og kvalitet, antallet af igangværende behandlinger af NSIS-anmeldelser, samt ressourcesituationen i NSIS Tilsynet i relation hertil.

Brugere tildeles rettigheder i MitID Erhverv på samme måde uanset om de anvender MitID identifikationsmidler eller lokale identifikationsmidler (fra en Lokal IdP). Rettigheder kobles med andre ord på identiteten uafhængigt af identifikationsmidlet.

Rettigheder kan tildeles via integration til IdM API’et eller via brugergrænsefladen i MitID Erhverv.

For Lokal IdP'er er der desuden mulighed for at medsende information om grupper i det lokalt udstedte token, som kan ekspanderes til rettigheder i MitID Erhverv. Dette er nærmere beskrevet i afsnit 8 i den tekniske integrationsvejledning til Lokal IdP.

Læs teknisk information om Lokal IdP (herunder integrationsvejledning) 
Brug af API’et er omkostningsfrit, men der skal betales for antallet af oprettede brugeridentiteter. 

Læs mere om priser