Overgang fra NemID medarbejdersignatur til MitID Erhverv

I kan anvende NemID medarbejdersignatur frem til den 31. oktober 2023.

Efter den 30. juni 2023 fortsætter NemID erhverv (NemID medarbejdersignatur) med begrænset drift og afvikles gradvist frem til den 31. oktober 2023.

Da der vil være begrænset drift af NemID efter den 30. juni, anbefales I at flytte til MitID Erhverv inden den 30. juni 2023.

Det er derfor en god idé at flytte til MitID Erhverv så hurtigt som muligt, så I har tid til at sætte jeres organisation op i MitID Erhverv og få oprettet de brugere og fx certifikater, I har brug for fremover.
Der vil være begrænset drift af NemID efter den 30. juni 2023.

Det betyder at organisationer efter den 30. juni ikke længere få support til:
  • Overdragelse af administratorrettigheder
  • support til gendannelse af nøglefil. De kan godt få udstedt en ny, men de kan ikke få support til det
  • support til fornyelse af certifikat. De kan ikke få support der ikke er funderet i deres evt. egen aftale.

De enkelte medarbejderes eventuelle supportbehov skal dækkes af tilgængelige vejledninger samt hjælp fra lokale super administratorer, som også i dag yder lokal support til medarbejdere.

Erhvervsbrugere med NemID medarbejdersignatur kan fortsat få hjælp til at spærre sit NemID ved at ringe til +45 72 24 70 90.

Hvis I anvender NemID medarbejdersignatur, skal I flytte til MitID Erhverv nu.

Jeres NemID administrator og ledelsesrepræsentant har fået direkte besked via e-mail og Digital Post.

Hvis I anvender NemID medarbejdersignatur i dag, kan I flytte alle jeres nuværende administratorer og brugere til MitID Erhverv.

På den måde beholder administratorer og brugerne de administratorroller og rettigheder, som de har i dag. Fx adgang til at indberette sygdom eller barsel, eller logge ind i Digital Post.


Hvis I i tilslutningen til MitID Erhverv ikke har valgt at overføre brugerne fra NemID medarbejdersignatur, vil du og dine medarbejdere miste adgangene.

Adgangene er tilknyttet det ID nr. (RID nummer), der er på din medarbejdersignatur. Hvis du i MitID Erhverv vælger at oprette bruger på ny, vil brugeren blive betragtet som en ny medarbejder og derfor ikke have adgang til Digital Post eller NemRefusion. Dette gælder for både en administrator og for en medarbejder.

Læs mere om import af brugere

Ja, det kan I. I skal dog være opmærksomme på, at når I har importeret jeres brugere fra NemID medarbejdersignatur til MitID Erhverv, så skal I fremadrettet oprette nye brugere i MitID Erhverv, før I opretter dem i NemID medarbejdersignatur, hvis I vil sikre, at brugeren har samme RID nummer i de to løsninger.

I kan frem til NemID medarbejdersignatur lukker (den 31. oktober 2023) fortsat oprette nye brugere i NemID medarbejdersignatur, hvis I har behov for dette. Det kan være nødvendigt i tilfælde hvor en selvbetjeningsløsning endnu ikke tager imod MitID.


Læs mere om parallel administration af brugere

Efter brugerimport fra NemID medarbejdersignatur til MitID Erhverv, skal nye brugere altid oprettes i MitID Erhverv først. Enten via brugergrænsefladen i MitID Erhverv eller via en integration til IdM API'et.  

Brugerne som også har behov for at anvende NemID medarbejdersignatur i en overgangsperiode, skal manuelt oprettes i NemID medarbejdersignatur efterfølgende, da der ikke sker nogen brugersynkronisering mellem MitID Erhverv og NemID medarbejdersignatur.


Når I har oprettet en bruger i MitID Erhverv og efterfølgende skal oprette samme bruger i NemID medarbejdersignatur, er det vigtigt at I angiver samme RID nummer som brugere automatisk tildeles i MitID Erhverv. Ved at sikre ens RID nummer for de to brugerkonti, kan rettigheder administreres i MitID Erhverv eller via brugeradministrationen på Virk.dk, således at rettighederne medsendes korrekt uanset om brugeren logger ind med MitID, Lokal IdP eller NemID medarbejdersignatur.


Læs mere om parallel administration af brugere


Ved oprettelse af brugere i MitID Erhverv via en integration til IdM API'et, er det muligt at videreføre et RID nummer fra NemID medarbejdersignatur. 
Læs mere om Lokal IdM 

Hvis I importerer brugere og administratorer fra NemID medarbejdersignatur til MitID Erhverv, skal I huske at aktivere jeres brugere. Først herefter kan brugerne agere digitalt på vegne af jeres virksomhed eller forening.


I aktiverer jeres brugere inde i MitID Erhverv, når opsætningen er gennemført. Det er en brugeradministrator i jeres organisation, som aktiverer brugerne.


Når du aktiverer brugeren skal du vælge, hvordan den enkelte bruger fremover skal logge ind.


Du kan enten vælge at aktivere dine brugere enkeltvis, eller flere brugere samtidigt.

Det er ikke muligt at gennemføre brugerimport to gang. 

I stedet kan I oprette manglende brugere via integration til IdM API'et og derned videreføre brugere RID nummer fra NemID medarbejdersignatur.

Når jeres organisation er tilsluttet og jeres rettighedsadministrator(er) er oprettet i MitID Erhverv, kan I fremadrettet administrere rettigheder både til jeres brugere i NemID medarbejdersignatur og MitID Erhverv via Brugeradministrationen på vanligvis.

Læs mere om brugeradministrationen på Virk

Det er også muligt at administrere rettigheder til jeres brugere i MitID Erhverv direkte i MitID Erhverv løsningen.

Læs mere om rettigheder

Selvom du får MitID Erhverv, er det en god idé at beholde din NemID medarbejdersignatur indtil videre, fx nøglekort eller nøglefil. Du kan anvende din medarbejdersignatur, indtil NemID medarbejdersignatur lukker.

I en periode kan der være steder, hvor du stadig skal bruge NemID medarbejdersignatur, indtil det er endeligt udfaset. Selvom du kan logge på selvbetjening på Virk med MitID, kan du godt komme ud for, at det stadig kræver NemID at underskrive i selvbetjeningen.

Det vil fortsat efter 30. juni 2023 være muligt at anvende sit nøglekort (indtil NemID endeligt afvikles). Der kan dog ikke bestilles nye nøglekort efter 15. maj 2023, da printløsningen lukker pr. 30. maj 2023. Den 30. maj er altså sidste printdag.

Digitaliseringsstyrelsen anbefaler derfor medarbejdere, der anvender NemID nøglekort, til at overgå til nøglefil hvis man fortsat har behov for at anvende NemID medarbejdersignatur i overgangsperioden. 

Hvis I i tilslutningen til MitID Erhverv ikke har valgt at overføre brugerne fra NemID medarbejdersignatur, vil du og dine medarbejdere miste adgangen til Digital Post.

Adgang til Digital Post er tilknyttet det ID nr. (RID nummer), der er på din medarbejdersignatur. Hvis du i MitID Erhverv vælger at oprette bruger på ny, vil brugeren blive betragtet som en ny medarbejder og derfor ikke have adgang til Digital Post. Dette gælder for både en rettighedsadministrator og for en medarbejder.

Læs mere om, hvordan du får oprettet adgang til Digital Post på ny

Hvis din ansøgning om tilslutning til MitID Erhverv er blevet afvist, kan du se årsagen til afvisningen i den mail, du har modtaget. Det kan fx være, at der mangler dokumentation.

Hvis din ansøgning om tilslutning til MitID Erhverv er blevet afvist, skal du foretage tilslutningen på ny.

Hvis du har krypteret mails med NemID nøglekort, app eller token, vil du ikke kunne åbne dem, efter NemID lukker. Vi anbefaler derfor, at du åbner dem og gemmer dem fx som .pdf på et andet, sikkert medie.

Hvis du har krypteret mails med en lokalt placeret nøglefil, vil du kunne tilgå dine mails, så længe du har adgang til nøglefilen.

Du kan ikke længere lave backup af din nøglefil, når NemID medarbejdersignatur lukker. Vi anbefaler derfor, at du tager en backup af din nøglefil, eller åbner dine krypterede mails og gemmer dem fx som .pdf på et andet, sikkert medie.

MitID Erhverv tilbyder ikke en sikker e-mail løsning. Men du kan bruge de brugercertifikater, der udstedes i løsningen til kryptering og signering af mails, hvis du ønsker det.

Der leveres ikke support fra MitID Erhverv til sikker mail. Vi henviser i stedet til supporten for det mail-program, du anvender til sikker mail.

Læs mere om MitID Erhverv og sikker mail

Hvis du importerer dine brugere fra NemID medarbejdersignatur i forbindelse med tilslutning til MitID Erhverv, bliver brugerne automatisk underrettet om datadelingen i forbindelse med aktiveringen af deres brugeroprettelse i MitID Erhverv.

Hvis din organisation er tilsluttet til MitID Erhverv kan du vælge at lukke din NemID-aftale. Så bliver dine brugeres data slettet i NemID medarbejdersignatur med det samme - ud over de data NemID er nødt til at beholde i en periode af sikkerhedsmæssige årsager.

NemID medarbejdersignatur nedlægger alle aftaler og brugere, når NemID medarbejdersignatur lukker. NemID medarbejdersignatur har GDPR-ansvaret for de data, der opbevares efterfølgende. NemID medarbejdersignatur data vil blive slettet helt 6 år efter nedlukningen.

For at sikre en god og sikker overgang for centrale og komplekse løsninger og organisationer, fx kommuner og regioner, vil NemID medarbejdersignatur ikke som planlagt lukkes fuldt ned den 30. juni 2023, men fortsætte med begrænset drift og afvikles gradvist frem til den 31. oktober 2023. Begrænset drift betyder blandt andet, at:

  • I perioden fra den 30. juni 2023 frem til den 31. oktober 2023 vil det stadigvæk være muligt, at migrere fra NemID medarbejdersignatur til MitID Erhverv.
  • Efter den 31. oktober 2023 kan NemID medarbejdersignaturer ikke længere anvendes.
  • Efter den 31. oktober 2023 vil det fortsat være muligt, at tilslutte sig MitID erhverv.
Digitale selvbetjeningsløsninger vil løbende ophøre med at tilbyde login med NemID. Digitaliseringsstyrelsen opfordrer alle organisationer til at overgå til MitID Erhverv inden den 30. juni 2023.